EQUIPOS

Analizador sangíneo portátil

Balón de contra pulsación

Intercambiado de calor

Máquina de circulación extracorpórea

Monitor de parámetros sanguíneos